MUP TK: Obavještenje za građane koji imaju poslovnu saradnju sa firmama i pojedincima van granica BiH

Spread the love
Rental Travel

Uprava policije MUP-a TK-a (Sektor kriminalističke policije) obavještava javnost da je u periodu januar – avgust 2016.godine evidentirano više krivičnih djela iz čl. 395. Krivičnog zakona Federacije BiH Računalna prijevara, u kojima se kao oštećene strane pojavljuju pravni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu saradnju sa drugim firmama i pojedincima van granica BiH, dok se kao izvršioci ovih krivičnih djela pojavljuju lica koja ne borave u BiH.

Reha Centar

Način izvršenja navedenih krivičnih djela se ogleda u „upadu“ u razmjenu elektronske pošte između pravnih subjekata, koji dogovaraju poslovnu saradnju, isporuku robe, način plaćanja usluga, te brojeve bankovnih računa i valuta plaćanja. Lažno se predstavljajući kao dobavljači i izvršioci usluga, izvršioci navedenih krivičnih djela navode kupce na uplatu avansa na poseban račun koji pripada njima. Kao zemlje izvršenja pojavljuju se Mađarska, Bugarska, Rumunija i Velika Britanija, tj. dosadašnja istraga ukazuje da je novac završio na računima u navedenim zemljama.

Pozivamo građane Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu saradnju sa firmama i pojedincima van granica BiH da izvrše provjeru svojih narudžbi putem telefona ili faxa prije uplate novčanih sredstava. Ukoliko prilikom provjera dođu do saznanja da je elektronska pošta presretnuta ili ometena od strane nepoznatih osoba, potrebno je o tome odmah obavijestiti policjske službenike MUP-a TK-a, radi preduzimanja blagovremenih radnji na otkrivanju počinilaca navedenih krivičnih djela.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara