Mladi iz pokreta #VrijedniPažnje proveli dan sa osobama iz ranjivih kategorija društva

Dan volontera, koji se 05. decembra obilježava širom svijeta, uz podršku nevladine organizacije World Vision BiH obiljažili su i mladi iz pokreta #VrijedniPažnje. Ovim povodom su članovi pokreta iz 17 omladinskih udruženja iz 13 zajednica širom BiH svoje vrijeme, znanja i vještine podijelili sa osobama iz najranjivijih kategorija društva. Aktivnosti su organizirane u općinama Banovići, Doboj Istok, Ilijaš, Kalesija, Kakanj, Kneževo, Kotor Varoš, Lukavac, Petrovo, Pale, Prnjavor, Sapna i Sarajevo.

Mladi ljudi su ovom prilikom posjetili institucije u kojima su zbrinuta djeca bez roditeljskog staranja, domove za stare i bolesne, organizacije koje brinu za djecu sa poteškoćama u razvoju, najgroženije pojedince i porodice u svojim zajednicama za koje su pripremili prigodne poklone, edukativne i kreativne aktivnosti za djecu i društveno-korisne aktivnosti za odrasle.

Vrijeme koje su mladi ljudi širom BiH proveli sa osobama iz ranjivih kategorija društva doprinosi integraciji ovih osoba u svakodnevne životne tokove i naglašava poruku koju nose mladi iz pokreta – svi smo mi #VrijedniPažnje.

„Članstvo u pokretu #VrijedniPažnje i zajedničke aktivnosti su kod mladih ljudi uključenih u pokret razvili solidarnost i svjesnost da u borbi za pravo na život bez nasilja i dječija prava općenito, ne stoje sami i upravo su ove posjete i druženja rezultat te svjesnosti. Briga za najranjivije kategorije stanovništva koju iskazuju ovi mladi ljudi potvrđuje da mladi ljudi vjeruju u bolje i pravednije društvo za djecu i sve njegove članove“, izjavila je Dragana Bulić, predstavnica nevladine organizacije World Vision BiH

Komentari

Komentara