Lukavčani od danas znaju kakav zrak dišu

Menprom

Građani Lukavca od danas imaju mogućnost stalne kontrole kvaliteta zraka. Naime, na lokalitetu u centru grada danas je puštena u rad mjerna stanica za kontrolu kvaliteta zraka.

Reha Centar

„Puštanjem u rad ove stanice, na ovoj lokaciji, mi konačno ispunjavamo zahtjev građana i Općine Lukavac  da imaju mjernu stanicu na području općine i da znaju kakav zrak dišu. Osim ove fiksne stanice građani treba da znaju da Ministarstvo raspolaže i mobilnom stanicom za kontrolu kvaliteta zraka, tako da možemo u određenim slučajevima kada se to bude zatražilo izvršiti mjerenja i na drugim lokacijama na području ove ali i drugih općina“, istakao je ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin.

Uz zahvalu premijeru Tuzlanskog kantona Bahriji Umihaniću, koji je osim resornog ministra Karadžina prisustvovao današnjem puštanju u rad načelnik Općine Lukavac Dževad Mujkić ističe da je „ovo rezultat višegodišnjih nastojanja građana i Oćine Lukavac da na ovom području imamo jednu ovakvu stanicu za mjerenje kvaliteta zraka koja će dati dijagnozu stanja, odnosno da vidimo kakav zrak dišemo. Obzirom da je Lukavac industrijski grad, monitoring kvaliteta zraka je veoma bitna.“

U narednom periodu plan Ministarstva i Općine je da se u neposrednoj blizini mjerne stanice, na prometnoj lokaciji postavi i adekvatan ekran na kojem će svi građani – prolaznici, osim web stranice Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona, te namjenski pripremljene web stranice, koja će javno biti prezentirana ovih dana, moći vidjeti trenutne parametre kvaliteta zraka.

Osim Lukavca kvalitet zraka se još na području našeg kantona mjeri u Tuzli na Skveru, kod Bosanskog kulturnog centra i u naselju Bukinje, a mjerna stanica koja je trenutno stacionirana na Ceriku će biti premještena u Živinice, čime će kvalitetnije biti pokriveno i ovo područje koje je najzagađenije radom Termoelektrane.

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara