Klinika za urologiju UKC Tuzla dobila najsavremeniji laparoskopski stub

Klinika za urologiju dobila je novi moderni urološki stub za laparoskopiju i transuretralne resekcije prostate (TURP).
“Nabavkom novog laparoskopskog stuba omogućen je sigurniji tretman naših pacijenata, ali i bolji uslovi za operatora jer imamo bolji kvalitet slike i vizuelizaciju operativnog polja” pojasnio je načelnik Klinike za urologiju dr. med. sci. Samed Jagodić i rekao da će novi urološki laparoskopski stub biti praktična podrška za uvođenje novih laparaskopskih procedura, čime će se omjer otvorenih operacija obrnuti u korist endoskopskih operacija.
Prema njegovim riječima, transuretralna resekcija prostate predstavlja zlatni standard u operativnom tretmanu benigne hiperplazije prostate, a urološka minimalno invazivna hirurgija pruža prednosti niskog morbiditeta i kratkotrajne hospitalizacije.
Do sada na Klinici za urologiju UKC Tuzla rađene su laparoskopske operacije varikocele, nefrektomije, adrenalektomije, pijeloplastike, kao i laparoskopske operacije cisti na bubrezima. Također su urađene i laparaskopske donor nefrektomije.
Osoblje Klinike za urologiju nastavlja sa kontinuiranom edukacijom i u planu je uvođenje novih laparoskopskih procedura.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara