“Katalaksija” seminar u Gimnaziji “Ismet Mujezinović” Tuzla

Rental Travel

Prvi ovogodišnji “Katalaksija” seminar je održan jučer pred učenicima Gimazije “Ismet Mujezinović” u Tuzli. Oko dvadesetak prisutnih učenika je imalo priliku u periodu od tri sata, saznati nešto više o tome šta je ekonomija, kakva je povezanost ekonomije i prava, te koje su to ideje ekonomskog liberalizma.

Reha Centar

Prvo predavanje u okviru seminara se odnosilo na osnove i kratki historijat ekonomije kao nauke. Predavanje je održao Admir Čavalić, predsjednik udruženja “Multi” i asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Drugo predavanje je obuhvatalo osnove prava, sa fokusom na razliku između pojmova pravne države i vladavine prava. Ovo predavanje je vodio Nedžib Omerović sa Pravnog fakulteta u Tuzli.

Katalaksija2

Moram izraziti lično zadovoljstvo održanim seminarom, naročito zbog razmišljanja koja su pokazali učesnici seminara. Srednjoškolci za razliku od nas starijih vrlo dobro razumiju složene pojmove poput subjektivne teorije vrijednosti, tržišne pravičnosti i jednostavno moralnosti bogaćenja. Zbog toga im se kapitalizam čini kao sistem prilagođen potrebama čovjeka”, istakao je Admir Čavalić, jedan od predavača seminara.

Katalaksija4a

Na kraju, učesnici seminara su imali priliku razgovarati o novcu, te pojmovima ekonomskog liberalizma odnosno kapitalizma. Istaknuto je da je laissez faire sistem ekonomije jedini koji dugoročno donosi pravdu u društvu, što je demonstrirano na nizu primjera. Seminari “Katalaksija” će se ubuduće održavati češće, i to širom Bosne i Hercegovine.

Katalaksija5

 

Komentari

Komentara