Kantonalni akumulirani deficit smanjen na manje od 1,8 miliona KM

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2019. godine. Prema podacima iz Izvještaja o radu, Ministarstvo finansija je realiziralo programske aktivnosti utvrđene Programom rada Ministarstva finansija za 2019.godinu u programskom, normativnom i finansijskom dijelu. Prema ovom dokumentu Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat – godišnji suficit u iznosu od 23.499.693 KM. Naime, Prihodi, primici i finasiranje u protekloj godini su ostvareni u iznosu od 378.904.509 KM, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 355.404.816 KM. Na ovakav rezultat poseban utjecaj ima kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima, putem plana novčanih tokova, u trećem i četvrtom kvartalu 2019. godine. Podsjećamo u trećem kvartalu prošle godine Vlada je uradila reviziju programa usvojenih od strane prethodne Vlade. Također, činjenice da je većina programa realizirana upravo u trećem i četvrtom kvartalu, kao i da je Vlada upravo u ovom periodu po prvi puta uspjela da u potpunosti isplati poticaje za primarnu poljoprivrednu govori u prilog veličini ostvarenog finansijskog rezultata.

Ostvareni suficit iskorišten je kako bi se značajnim dijelom pokrio akumulirani deficit Tuzlanskog kantona, a koji nakon protekle fiskalne godine smanjen na 1.796.69,76 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara