Kantonalni akumulirani deficit smanjen na manje od 1,8 miliona KM

Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat – godišnji suficit u iznosu od 23.499.692,48 KM, čime je akumulirani deficit Tuzlanskog kantona smanjen na 1.796.469,76 KM, kratak je sažetak Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2019. godine i Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za isti period, koje je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. Prema ovim dokumentima, prihodi, primici i finasiranje u protekloj godini su ostvareni u iznosu od 378.904.509 KM, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 355.404.816 KM. Na ovakav rezultat poseban utjecaj ima kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima, putem plana novčanih tokova, u trećem i četvrtom kvartalu 2019. godine. Podsjećamo u trećem kvartalu prošle godine Vlada je uradila reviziju programa usvojenih od strane prethodne Vlade. Također, činjenice da je većina programa realizirana upravo u trećem i četvrtom kvartalu, kao i da je Vlada upravo u ovom periodu po prvi puta uspjela da u potpunosti isplati poticaje za primarnu poljoprivrednu govori u prilog veličini ostvarenog finansijskog rezultata.

Ostvareni suficit iskorišten je kako bi se značajnim dijelom pokrio akumulirani deficit Tuzlanskog kantona, a koji nakon protekle fiskalne godine smanjen na 1.796.469,76 KM.

Međutim, i pored ovako dobrog rezultata kojim je okončana 2019. godina, prvi mjeseci 2020. godine bilježe značajan pad prihoda, što je uzrokovano pandemijom korona virusa. Ilustracije radi, u drugoj polovici mjeseca marta i mjesecu aprilu 2020. godine prikupljeno je za oko 17 miliona KM manje prihoda nego u istom periodu 2019.godine.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara