Kantonalna privredna komora: Održan sastanak sa predstavnicima CISP-a

Menprom

Sastanak sa predstavnicima CISP-a i Parka prirode Sasso Simone i Simoncello upriličen je u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Italijanska nevladina organizacija CISP na području zaštićenog pejsaža Konjuh je od februara 2017. počela sa implementacijom projekta pod nazivom: ”Biodiverzitet za lokalni razvoj. Inovativni participativni model upravljanja zaštićenim pejsažom Konjuh u Bosni i Hercegovini / BioSvi“.

Rental Travel

U okviru projektnih akivnosti predstavnici Parka prirode Sasso Simone i Simoncello, a koji je formiran prije 23 godine u regiji Marche, organizovali su posjete zaštićenom pejsažu Konjuh i relevantnim institucijama u oblasti zaštite okoliša i razvoja održivot turizma na području Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da Kantonalna privredna komora Tuzla ima značajnu ulogu u TK kada je u pitanju turizam i razvoj poduzetništva, Nedret Kikanović predsjednik Komore sa saradnicima je ugostio goste iz italijanske nevladine organizacije i razgovara o zaštićenom pejsažu Konjuh.

Razmijenjene su informacije o aktivnostima CISPA, organizaciji Komore, djelovanju granskih komorskih udruženja. Predstavljena je gostima struktura privrede Tuzlanskog kantona po industrijama, analizirani su industrijska proizvodnja, vanjskotrgovinska razmjena, zaposlenost na području Tuzlanskog kantona. Gosti iz Italije su predočili informacije vezane za dosadašnje aktivnosti u okviru trogodišnjeg projekta kao i planove za naredni period.

Razgovaralo se, s obzirom na dugogodišnje iskustvo predstavnika Parka prirode Sasso Simone i Simoncello, o vrijednostima partnerstva kroz saradnju a ne konkurencija, o usklađivanju različitih vrijednosti zaštićenog pejsaža Konjuh od strane relevantnih aktera za opće dobro umjesto pojedinačnih ciljeva i interesa.

Predstavili su gosti iz Italije i dosadašnja iskustva u saradnji sa komorama u Italiji, govorili o značaju privatnog sektora za održivi razvoj turizma, ulozi institiucija u promociji turizma vezanog za zaštitu okoliša, želji da se ujedini više faktora na istom zadatku i istom projektu. Dogovoren je nastavak saradnje i nakon ovog, prvog sastanka vezanog za projekat ”Biodiverzitet za lokalni razvoj.

Inovativni participativni model upravljanja zaštićenim pejsažom Konjuh u Bosni i Hercegovini / BioSvi“, i spremnost Komore sa svim svojim strukturama da se stavi na raspolaganje organizaciji CISP i doprinese realizaciji projekta. Prva naredna zajednička aktivnost bi trebala biti prisustvo predstavnika organizacije CISP iz Italije sastanku Odbora Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam na kojem će se razgovarati upravo razvoju  turizma, unaprjeđenju turističke ponude, privlačenju i domaćih i stranih turista brojnim turističkim destinacijama Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara