Kadrovska pitanja Vlade TK

Menprom

U okviru kadrovskih pitanja  Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, dala prethodnu saglasnost za prijevremeno razrješenje direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ i prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“. Data je i saglasnost za imenovanje Zlatka Ledića na poziciju direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Menprom

Također, Vlada je danas donijela Rješenje o prijemu i postavljenju Zdenke Marijanović na poziciju sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Postavljeni državni službenik preuzima dužnost Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih  organa  polaganjem  zakletve  vjernosti  pred  premijerom  Kantona. Vlada je danas dala saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za razrješenje trenutnog direktora Javne ustanove, te za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Saglasnosti su date i na odluke Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla o razrješenju trenutnog vršioca dužnosti direktora i imenovanju novih vršioca dužnosti direktora i vršilaca dužnosti izvršnih direktora ovog javnog preduzeća.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara