Javni poziv za prikupljanje najboljih priča i igrokaza za djecu

JU Bosanski kulturni centar Živinice, Gradska biblioteka Živinice, raspisuje:

Javni poziv za prikupljanje najboljih priča i igrokaza za djecu
Tema je slobodna.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju autori i autorice svih uzrasta koji pišu na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

Autori na Javni poziv mogu poslati najviše 3 rada, bilo da su to priče ili igrokazi. Rad može biti dug maksimalno 5 stranica A4 formata kucanog teksta (font slova 12, Times New Roman).

Radove potpisane šifrom dostaviti najkasnije 6. 10. 2019. na e-mail adresu Biblioteke: bibzivinice@hotmail.com ili poštom na adresu:

JU Bosanski kulturni centar Živinice

Gradska biblioteka Živinice, Alije Izetbegovića 42

75270 Živinice, Bosna i Hercegovina.

Ukoliko radove dostavljate e-mailom, u zasebnom dokumentu je potrebno napisati lične podatke: ime i prezime autora, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail. Ukoliko radove dostavljate poštom, lične podatke spakujte u zasebnu kovertu, koju ćete staviti u kovertu s radom.

Tročlana komisija će odabrati najuspjelije literarne radove, koji će činiti Zbirku priča i igrokaza za djecu.

Odluka komisije će biti objavljena do kraja novembra 2019. godine na FB-stranicama JU BKC Živinice.

Gradska biblioteka Živinice, JU BKC Živinice

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara