Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla

Spread the love
Menprom

Podsjećamo da se na zvaničnoj stranici Grada Tuzla nalaze Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog  društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla i Javni poziv za
dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla.

Reha Centar

http://grad.tuzla.ba/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-na-ime-podrske-projektima-organizacija-civilnog-drustva-iz-oblasti-sporta-sa-podrucja-grada-tuzla-2/

http://grad.tuzla.ba/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-nagrade-grada-tuzla-za-ostvaren-natprosjecan-uspjeh-ucenika-studenata-i-sportista-sa-podrucja-grada-tuzla/

Press Grada Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara