Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu Grada Tuzla

Izmjene predviđaju preciziranje odredbi odluke kojom je propisano plaćanje komunalne naknade za postavljanje reklamnih naprava  na objekte i zemljište u vlasništvu fizičkih i pravnih lica kao i u cestovnom zemljištu javnih površina koje nisu u nadležnosti Grada Tuzla.

Više u VIDEO prilogu:

Komentari

Komentara