Izabrano najviše tijelo SDA: Evo ko su novi članovi Glavnog odbora

Sedmi Kongres Stranke demokratske akcije  održan je 14. 09. 2019. godine u Zetri, na  Kongresu održani su izbori za predsjednika stranke, devet potpredsjednika, te članove odbora.

Za predsjednika stranke izabran je Bakir Izetbegović koji je bio i jedini kandidat.

Za potrpedsjednike SDA izabrani su: Osmanović, Mahmutbegović, Ramić, Dedić, Džaferović, Zaimović, Softić, Zvizdić i Sarajlić.

Izabrani članovi Glavnog odbora SDA na 7. Kongresu

Sa područja KO SDA USK

DEDIĆ ŠEMSUDIN
ABDIĆ HAMDIJA
KOVAČEVIĆ SAFET
KAMBER ASIM
MUŠEDINOVIĆ BISENIJA
MUSIĆ JASMIN

Sa područja KO SDA PK

MEMIŠEVIĆ MEHMED

Sa područja KO SDA TK

TULUMOVIĆ DENIJAL
ANDELIJA ADMIR
BEGIĆ ZUMRA
ARAPČIĆ TARIK
ČAUŠEVIĆ MIDHAT
MUHIĆ BEGAN
GUTIĆ BEGO
MEHMEDOVIĆ HAMDIJA
ŠIŠIĆ DAMIR
ALIĆ FADIL
VEJZOVIĆ MIRNES

Sa područja KO SDA ZDK

DEDIĆ SEDAD
BAŠIĆ MIRNES
GALIJAŠEVIĆ MIRALEM
PIVIĆ NEZIR
ŠIŠIĆ IBRAHIM
ALIEFENDIĆ ALMEDIN
SPAHIĆ – SARAJLIĆ SELVEDINA
DUVNJAK JASMIN
AHMETSPAHIĆ HANA
EJUBOVIĆ MALIK
MEMAGIĆ ĐEMAL

Sa područja KO SDA BPK

KAZAGIĆ ELVIRA

Sa područja KO SDA SBK

MUJIĆ MIRSAD
RAMIĆ EDIN
MEKIĆ ASIM
LENDO TAHIR
ZULUM ALMIR
MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA
LENDO REFIK
KRNJIĆ ZIJAD
HADŽIĆ MERSUDIN

Sa područja KO SDA HNK

KAPLAN SALMIR
MAKSUMIĆ NEDŽAD
ČOLAKOVIĆ-PRGUDA NERMA
LEPARA DŽENAN
MUŠIĆ ZIJAT
ŠABANOVIĆ HARIS

Sa područja KO SDA KS

IZETBEGOVIĆ SEBIJA
EFENDIĆ SEMIR
ČOMOR ELDAR
ČOLO ALMA
HADŽIĆ ISMET
BIŠČEVIĆ – TOKIĆ JASMINA
AJNADŽIĆ NEDŽAD
BOROVAC SEMIHA
KEŠO SAFET
AVDAGIĆ KEMAL
ŠARIĆ IVICA
KOLDŽO NEDŽAD
OMEROVIĆ ALMA

Sa područja KO SDA LK

KOVAČEVIĆ ARIF

Sa područja RO SDA BOSANSKA KRAJINA – PRIJEDOR

BRATIĆ SENAD
IRIŠKIĆ SELMA
TRNJANIN SANELA
BADIĆ ADIS
SPAHIĆ JASMIN

Sa područja RO SDA BOSANSKA KRAJINA – BANJA LUKA

TALIĆ AMELA
MUHURDAREVIĆ SENADA

Sa područja RO SDA SJEVERNA BOSNA – DOBOJ

SPAHIĆ MEDINA
OKIĆ MIHNET
KAVAZOVIĆ AMINA
ČAUŠEVIĆ OMER
HADŽIOMEROVIĆ ELVIR

Sa područja RO SDA SREDNJE PODRINJE – ZVORNIK

SALKIĆ RAMIZ
MEHMEDOVIĆ MERSAD
BUBIĆ SENIJA
AVDIĆ MURAT
BAĆEVAC SAMIR
IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA
MALKIĆ ABDURAHMAN
TABAKOVIĆ ALIJA
HADŽIOMEROVIĆ MUJO

Sa područja RO SDA GORNJE PODRINJE – VIŠEGRAD

SPAHIĆ IZET

Sa područja RO SDA ISTOČNA HERCEGOVINA – TREBINJE

KAVELJ SENAD

Sa područja SDA BRČKO DISTRIKT BIH

SOFTIĆ SEAD

Komentari

Komentara