Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima

Vlada je, na jučer  održanoj sjednici, donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” za 2020. godinu, shodno kojem će planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Ministarstvo privrede dodijeliti privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila.

Od navedenog iznosa 10.000,00 KM je planirano za plaćanje pravnih usluga, sudskih i drugih troškova u vezi sa zastupanjem na nadležnim sudovima, kao i usluga izrade revizorskih izvještaja za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom koja ove usluge ne mogu platiti iz svog tekućeg poslovanja.

Za Sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizirati putem JU Služba za zapošljavanje TK vezano za izmirivanje po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada za povezivanje radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, koji su stekli uslove za penzionisanje, koji su proglašeni tehnološkim viškom ili koji su ostali bez radnog angažmana planirano je 26.000,00 KM, a 10.000,00 KM je planirano za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom za plaćanje troškova otvaranja predstečajnog, odnosno stečajnog postupka kad je stečaj pokrenut po prijedlogu privrednog društva ili Vlade Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara