Inicijativa za osnivanje Saveza maloljetnih dobrovoljaca Armije i MUP-a RBiH na nivou FBiH

Menprom

Na jučer održanoj III redovnoj sjednici Koordinacije maloljetnih dobrovoljaca Armije i MUP-a RBiH u Konjicu, donesena je jednoglasna odluka o osnivanju Saveza Maloljetnih dobrovoljaca Armije i MUP-a RBiH na nivou FBiH.

Reha Centar

Imenovani u Inicijativni odbor su:

1. Ifet Klapuh – Kanton Sarajevo, 2. Kadir Hajdarević – Tuzlanski Kanton, 3. Kemal Duračić – Hercegovačko-Neretvanski Kanton, 4. Avdo Avdibašić – Srednjo-Bosanski Kanton i 5. Armin Trnčić – Zeničko-Dobojski Kanton.

Imenovani Inicijativni odbor će u narednom periodu i u što kraćem roku pripremiti sve informacije i potrebnu dokumentaciju za pokretanje osnivanja Saveza na nivou FBiH.

Vezani tekst

aktuelno.ba

Komentari

Komentara