Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području TK

Rental Travel

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Kako se u Informaciji navodi u 2018. godini na području našeg kantona bilo je registrirano 5.944 poslovna subjekta iz oblasti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, te trgovine predmetima za ličnu upotrebu u domaćinstvu, što čini 28,24% od ukupnog broja registriranih firmi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj broj ukazuje i na blago povećanje broja registriranih subjekata u trgovini i to za 147 ili za 2,53% u odnosu na 2017.godinu. Od ukupnog broja subjekata registriranih za obavljanje trgovačke djelatnosti u 2018. godini, 2.464 je pravnih lica, dok je 3.480 fizičkih lica. Broj registriranih poslovnih jedinica u okviru pravnih lica iznosio je 2.689.

Reha Centar

Za razliku od prethodnih godina, u 2018.godini se povećao ne samo broj pravnih nego i registrovanih fizičkih lica u trgovini. Razlog tome je i implementacija izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je uvedena kategorija trgovac-pojedinac, čime je određeni broj nelegalnih pijačnih prodavača legalizirao svoj rad. Prosječna neto plaća ostvarena u trgovini u 2018. godini ostvarena je u iznosu od 548,00 KM, viša je za 1,66% u odnosu na prosječnu neto plaću u trgovini u 2017. godini (539,00 KM), a od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu (812,00 KM) niža je za 32,5%, te se nalazi se među najnižim plaćama u Kantonu (pored građevinarstva 508,00 KM).

Ministarstvo je u 2018. godini pratilo i prosječne cijene osnovnih životnih namirnica. Na osnovu podataka koje su dostavljale najveće maloprodajne trgovine sastavljen je pregled prosječnih cijena odabranih artikala i utvrđeno da su se prosječne cijene u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu povećale za: maslac 250 gr za 19,3%, deterdžent Fax 3/1 za 65,9%, so 1/1 za 18,7%, riža 1/1 za 13,2%, a smanjile za: mlijeko 1/1 za 6,8%, brašno 1/1 za 18,7%, hljeb 600 gr. za 21,4%, ulje 1/1 za 4,22%, šećer 1/1 za 13,2%.

Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosila je 1.729.499.000,00 KM, što je više za 17,7 % u odnosu na 2017. godinu.

Privredni subjekti iz Tuzlanskog kantona izvezli su robe u zemlje Europske unije u vrijednosti od 1.142.571.000,00 KM što je za 17,8 % više nego u 2017. godini. Najviše robe izvezeno je u Srbiju, Austriju, Sloveniju, Njemačku, Italiju i Hrvatsku, respektivno. Privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu tokom 2018.godine uvezli su robe u vrijednosti 1.942.230.000,00 KM, što je za 8,4% više nego u 2017.godine. Uvoz iz zemalja EU iznosio je 1.054.465.000,00 KM što je u odnosu na prošlogodišnjih 1.015.079.000,00 KM više za 3,88%. Na područje Tuzlanskog kantona najviše se uvozilo robe iz Njemačke, zemalja Azije, SAD-a, Turske, Italije, Slovenije, Srbije, Austrije, respektivno. U 2018. godini najviše je porastao uvoz iz SAD-a i to za 30,1%, i Turske za 15,0%.

Ukupan izvoz firmi Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosio je 1.729.499.000,00 KM, a uvoz 1.942.230.000,00 KM pa je spoljnotrgovinski deficit u 2018. godini iznosio 212.731.000,00 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 89,947%, što je više u odnosu na 2017.godinu kada je pokrivenost uvoza izvozom bila 86,05%.

Pozitivan spoljnotrgovinski bilans Tuzlanski kanton ima sa Srbijom 229.622.000.00 KM, sa povećanjem od 61,38% u 2018.godini, Austrijom 119.951.000,00 KM, Slovenijom 96.866.000,00 KM i Hrvatskom 14.344.000,00.

Tokom prošle godine Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je svoje aktivnosti usmjerila na jačanje svijesti građana o značaju kupovine i potrošnje domaćih proizvoda za sveukupni društveni razvoj kroz projekat „Kupujmo domaće“, te podizanje svijesti potrošača o pravima koja proizlaze iz Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara