Gradonačelnik Jasmin Imamović utvrdio prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Tuzle za period 1.1.-31.3.2021. godine i uputio je Gradskom vijeću na usvajanje

Rental Travel

Razlog za donošenje Odluke o privremenom finansiranju je pomjeranje lokalnih izbora sa 4.10. na 15.11.2020. godine, što je dovelo do nemogućnosti donošenja Budžeta za 2021. godinu do kraja tekuće godine.
S obzirom na to, a postupajući prema članu 35. Zakona o budžetima u Federaciji i Bosne i Hercegovine, gradonačelnik je utvrdio prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Tuzle za period 1.1.-31.3.2021. godine, kako ne bi došlo do zastoja u vršenju osnovnih funkcija Grada.
Privremeno finansiranje, obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

Reha Centar

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara