Grad Tuzla: Potpisani ugovori o realizaciji projekata sa organizacijama civilnog društva i sportskim klubovima

U petak, 4.9.2020. godine, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, upriličio je prijem za organizacije civilnog društva čiji projekti su, putem javnog poziva, odabrani za sufinansiranje iz budžeta Grada Tuzle. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je  6.7.2020. godine Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija, i to: za neprofitne organizacije – udruženja, organizacije i fondacije, za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzle, za ostale nacionalne manjine, za neprofitne organizacije – sport, za projekte za mlade. Nakon provedene procedure odabira projekata, za finansiranje projekata neprofitnih organizacija odobreno je ukupno 265.000,00 KM iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu (http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2020/06/Lista-o-odabiru-projekata_LOD-2020_za-objavu.pdf).

Nakon što su potpisani ugovori o realizaciji projekata, gradonačelnik i predstavnici organizacija civilnog društva razgovarali su o saradnji Grada Tuzle sa nevladinim sektorom, kao i o novonastalim uslovima rada uzrokovanim pandemijom.

Predstavnici organizacija civilnog društva izrazili su zadovoljstvo nivoom saradnje i transparentnošću dodjele sredstava za projekte i aktivnosti nevladinog sektora. „Pohvaljujemo gradonačelnika Jasmina Imamovića i nadležne službe koje se bave ovom problematikom. Svi zajedno smo uradili veliku stvar na tome da naše Udruženje ima kontinuiranu podršku za rad, ali i nemjerljivu podršku u realizaciji projekta izgradnje Centra za autizam“, izjavio je Meho Sadiković, predsjednik Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom URDOSA. Amra Saračević, predsjednica Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti „PIPOL“, izrazila je posebnu zahvalnost gradonačelniku i Gradu Tuzli što su, u vrijeme kada su svi nivoi vlasti smanjivali sredstva namijenjena za podršku organizacijama civilnog društva, imali sluha i zadržali isti nivo sredstava, te obezbijedili i dodatna sredstva za projekte koji se bave ublažavanjem socijalnih, zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije.

Obraćajući se prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društa, gradonačelnik Jasmin Imamović je još jednom istakao važnost nevladinog sektora: „Iz godine u godinu, kako jača nevladin sektor i povećava se broj korisnih projekata, i mi planiramo veća sredstva za podršku njihovih projekata. Ovogodišnji budžet je planiran još krajem 2019. godine i tada nismo mogli ni naslutiti da će doći do usložnjavanja situacije sa pandemijom, koja je je uzrokovala i ekonomske i socijalne i zdravstvene posljedice. Prilagodili smo naša sredstva i javni poziv novonastaloj situaciji i predvidjeli dodjelu grantova i za prevazilaženje posljedica pandemije. Ima jako korisnih projekata koje iniciraju i realizuju organizacije civilnog društva u našem gradu, kao što je npr. izgradnja Centra za autizam, uređenje dječije onkologije, koje je iniciralo udruženje PIPOL i mnogi drugi projekti iz skoro svih oblasti života. Podrškom ovim projektima pokazuje se empatija prema različitim problemima i potrebama naših sugrađana i to bi trebao biti motiv svih nas, a posebno organa vlasti“

 

Komentari

Komentara