Funkcionalni Mobilni timovi imaju ključnu ulogu u identificiranju potencijalnih žrtava trgovine ljudima

Rental Travel

U toku je regionalna razmjena iskustava, dobrih praksi i izazova sa kojima se sureću Mobilni identifikacijski timovi za prepoznavanje potencijalnih žrtava trgovine ljudima u regionu. U razmjeni učestvuju predstavnici relevantnih tijela vlada, nevladin sektor i međunarodne organizacije koje u svom djelovanju imaju borbu protiv trgovine ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Republike Srbije.

Reha Centar

„Pravovremena i efikasna identifikacija žrtava je krucijalni aspekt u ukupnoj borbi protiv trgovine ljudima, od takve identifikacije ovisi i proces krivičnog gonjena trgovaca ljudima, ali i proces pružanja zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima“, izjavio je Samir Rizvo iz Ureda državog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH.

Identifikacija potencijalnih žrtava je jedan od najzahtjevnijih aspekata u borbi protiv trgovine ljudima koji se dodatno usložnjava pogoršanjem ekonomske situacije usljed pandemije, sveobuhvatnom digitalizacijom i nepredvidivim migracijskim tokovima.

„U Bosni i Hercegovini, Mobilni identifikacijski timovi djecu i osobe težeg socijalnog stanja, djecu iz Romske populacije, te djecu i osobe u pokretu prepoznaju kao skupine koje su u visokom riziku od trgovine ljudima“, izjavila je Dragana Bulić, menadžerica jednog od projekata kojim World Vision BiH doprinosi rješavanju problema trgovine ljudima.

Mobilna identifikacija potencijalnih žrtava trgovine ljudima jedan je od proaktivnih načina adresiranja ovog nedovoljno vidljivog problema u BiH, ali i u regiji. Mobilni timovi djeluju i rade na nivou lokalne zajednice, poznaju lokalnu sredinu, te svojim radom stiču povjerenje najranjivije populacije i predstavljaju jednu od ključnih karika u sistemu borbe protiv trgovine ljudima.

Mobilni timovi u BiH su trenutno pod okriljem intervencije nevladinog sektora.

„Neophodno je sistemsko investiranje te koordinirana akcija na nacionalnom nivou kako bi se usluga koju pružaju Mobini timovi standardizirala i našla svoje prepoznato mjesto unutar referalnog mehanizma“, izjavila je Sahiba Srba Grabčanović, iz Udruženja Zemlja djece u BiH.

aktuelno.ba

 

 

 

 

Razmjena je organizirana pod okriljem regionalnog projekta ‘Unapredjenje identifikacije i rezilijencije (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu’, koji World Vision International u Bosni i Hercegovini, implementira uz podršku i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) koje djeluje u ime         Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat jača regionalnu razmjenu i nadgradnju dobrih praksi u mobilnoj identifikaciji (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i vodi ka unapređenom pristupu/ modelu mobilnih identifikacijskih timova, njegovom testiranju i operacionaliziranju na lokacijama koje će tokom naredne faze projekta biti odabrane.

 

Poštivajući sve epideomiološke mjere, učesnici iz BiH su se okupili u Sarajevu, dok su učesnici iz regije razmjenu pratili putem interneta.

Komentari

Komentara