Federacija BiH se mora snažnije uključiti u finansiranje Sigurne kuće

Spread the love
Rental Travel

Započetu sesiju sastanaka sa predstavnicima socijalnih kategorija, ali i uruženja koja se bave zaštitom ove populacije ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić nastavio je sastankom sa predstavnicama Udruženja građana „Vive žene“ iz Tuzle.

Reha Centar

„Vive žene” su osnovane sa ciljem zbrinjavanja i rehabilitacije žena i djece kao žrtava ratnog progona i stradanja, te Udruženje već 26. godina kontinuirano radi na otklanjanju posljedica ratnih trauma, nasilja u porodici i prevenciji svih oblika nasilja i poštivanju ljudskih prava u BiH, istaknule su predstavnice Udruženja.

Kao važan segment rada Udruženja istaknuto je postojanje i rad sigurne kuće za smještaj i psihosocijalni tretman žena i djece žrtava nasilja u porodici, a koja je kao takva definirana odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH  i to kao oblik privremenog zbrinjavanja žrtava nasilja i koja je jedina na području Tuzlanskog kantona za smještaj i psihosocijalni tretman žrtava nasilja u porodici. Sigurna kuća je privremeni dom za 70-80 žena i djece žrtava nasilja u porodici, kojima se osigurava i sveobuhvatan psiho-socijalni tretman. Tokom sastanka ukazano je i na probleme u finansiranju Sigurne kuće.

Navedena je dobra saradnja sa resornim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak i Vladom Tuzlanskog kantona, čijim su zajedničkim zalaganjem 2018. godine u budžetu Ministarstva prvi put predviđena sredstva za finansiranje Sigurne kuće u iznosu od 20.000,00 KM, te da je taj iznos u 2020 i 2021 godini dostigao 50.000,00 KM, ali da to i dalje nije dovoljno za siguran i kontinuiran rad Sigurne kuće. U tom smislu rečeno je da je potrebno ispoštovati odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH kojim je predviđeno da se finansiranje Sigurne kuće vrši 70% iz budžeta Federacije, a 30% iz budžeta kantona od ukupno potrebnog budžeta za rad Sigurne kuće. S tim u vezi zakonska obaveza kantona za finansiranje Sigurne kuće iznosila bi oko 115.000,00 KM, te da se nadaju da će se taj iznos dostići u narednim godinama.

Ministar je istakao da je upoznat sa radom i djelovanjem Udruženja i rezultatima koje je udruženje postiglo ukupno u radu, a posebno u radu Sigurne kuće. Ministar je istakao da Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona, rad Udruženja, osim izdvajanja sredstava za rad Sigurne kuće pomaže i kroz njihove prijave za sufinansiranje projekata u vezi sa Programima koje donosi i realizuje Ministarstvo svake godine. Ministar Džidić je istakao da će resorno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Vlada Tuzlanskog kantona nastojati u narednim godinama  povećati iznos sredstava za rad Sigurne kuće kako bi se zakonska obaveza o njenom finasiranju ispoštovala u potpunosti, a sve u zavisnosti od stanja u Budžetu Tuzlanskog kantona. Ministar je podcrtao važnost aktivne uloge Udruženja na obezbjeđenju sredstava iz Federalnog budžeta za finansiranje Sigurne kuće, a s obzirom na činjenicu da Tuzlanski kanton zadnje dvije godine izdvaja po 50.000,00 KM za rad Sigurne kuće, a da je iz Federalnog budžeta u 2020. godini izdvojeno samo 43.000,00 KM i to grant sredstava na osnovu javnog poziva, a što je daleko manje od potrebnih i zakonom propisanih 70% sredstava za rad Sigurne kuće.

Također je zajednički konstatovano da je na Federalnom nivou potrebno donijeti odgovarajući  pravilnik kao obavezu koja proizlazi iz odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.   

U ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak sastanku je prisustvovao i sekretar Ministarstva Anto Iljkić i pomoćnik ministra za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Edin Šestan, dok su sastanku ispred Udruženja građana “Vive žene” Tuzla prisustvovale predsjednica Udruženja Jasna Zečević i voditeljica Sigurne kuće u sastavu Udruženja Danijela Huremović.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara