Ekspertna Vlada TK počela sa uštedama i krenula od djece boračke populacije

Rental Travel

Vlada TK donijela je Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2013/2014. godinu. Ukupno planirana sredstva u visini od milion KM bit će raspodijeljena linearno na članove porodica šehida – poginulih branilaca, ratne vojne invalide i demobilisane branioce, u omjeru 60 % za kategoriju studenata i 40 % za kategoriju učenika. Visina stipendija za studente koji su ostvarili pravo po Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice je u mjesečnim iznosima od 80,00 KM i za učenike srednjih škola u visini od 50,00 KM.

Reha Centar

No ono što posebno zabrinjava je podatak da stipendije iz prethodne godine još nisu isplaćene i nema naznaka kada bi se to moglo i desiti, a nove su odobrene u umanjenim iznosima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara