Bezbjednost saobraćaja te veći stepen saobraćajne kulture u Tuzlanskom kantonu prioriteti odobrenih projekata od strane Vlade TK
Permalink

Bezbjednost saobraćaja te veći stepen saobraćajne kulture u Tuzlanskom kantonu prioriteti odobrenih projekata od strane Vlade TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je jučer zaključilo  ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima koja su aplicirala na objavljeni Javni poziv za predlaganje programa i projekata…

Continue Reading →

100 godina RSD Sloboda
Permalink

100 godina RSD Sloboda

Obilježavanje jubilarnih stotinu godina djelovanja Radničkog sportskog društva Sloboda, bio je povod da premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i ministar kulture, sporta i mladih Srđan Mićanović upriliče prijem…

Continue Reading →

Podrška povratku prognanih osoba
Permalink

Podrška povratku prognanih osoba

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije Podrška…

Continue Reading →

Stanje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja
Permalink

Stanje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2018/19. godini. Na području Tuzlanskog kantona u pedagoškoj 2018/2019. godini…

Continue Reading →

Vlada TK: Milion KM za subvencioniranje kamata privrednim subjektima
Permalink

Vlada TK: Milion KM za subvencioniranje kamata privrednim subjektima

Vlada je danas donijela Pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ovim Pravilnikom utvrđeni su postupci u provođenju…

Continue Reading →

Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi
Permalink

Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi

Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini. Prema Izvještaju za polaganje Eksterne mature bilo je prijavljeno je…

Continue Reading →

Radna posjeta Fakultetu za tjelesni odgoj i sport
Permalink

Radna posjeta Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

 Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović je boravio u radnoj posjeti Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom prezentirane su…

Continue Reading →

Održana vanredna sjednica Vlade TK
Permalink

Održana vanredna sjednica Vlade TK

Podrška realizaciji projekata kao doprinos održivom povratku U cilju realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih osoba Vlada Tuzlanskog kantona…

Continue Reading →

Vlada cijeni sve što Mehamet u svojoj humanoj misiji provodi
Permalink

Vlada cijeni sve što Mehamet u svojoj humanoj misiji provodi

Analiza dosadašnje saradnje i sagledavanje mogućnosti za dodatno unaprjeđenje saradnje u budućnosti bile su teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i ministra za rad, socijalnu politiku…

Continue Reading →

Sastanak sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK
Permalink

Sastanak sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i ministrica zdravstva Dajana Čolić su se danas susreli sa predstavnicima Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Ovom prilikom razgovaralo se o…

Continue Reading →