Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače
Permalink

Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače

Vlada je dala saglasnost na Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja. U okviru Programa je predviđeno da Ministarstvo privrede, Federalni zavod za zapošljavanje…

Continue Reading →

Analiza u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a
Permalink

Analiza u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a

Vlada je  prihvatila i Analizu stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a sa programom mjera. U 2018. godini Vlada je kroz budžet osigurala sredstva za…

Continue Reading →

Rezultati monitoringa u skladu sa očekivanjima
Permalink

Rezultati monitoringa u skladu sa očekivanjima

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede TK o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka može se zaključiti da…

Continue Reading →

O lokaciji budućeg šljačišta razgovarano i sa predstavnicima Termoelektrane
Permalink

O lokaciji budućeg šljačišta razgovarano i sa predstavnicima Termoelektrane

Nakon što su u proteklom periodu, o lokaciji budućeg odlagališta šljake iz Termoelektrane, razgovarano sa predstavnicima Grada Tuzle i Općine Lukavac, premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović, danas je…

Continue Reading →

Vlada TK: Pomoć gradovima i općinama u sanaciji posljedica poplava
Permalink

Vlada TK: Pomoć gradovima i općinama u sanaciji posljedica poplava

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije jedinicama lokalne samouprave, kao pomoć za otklanjanje posljedica izazvanih prirodnim nesrećama izazvanim…

Continue Reading →

Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području TK
Permalink

Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području TK

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Kako se u Informaciji navodi u 2018. godini na području našeg kantona…

Continue Reading →

TK: Zabilježen porast broja registriranih obrta
Permalink

TK: Zabilježen porast broja registriranih obrta

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede TK o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta. Kako se u Informaciji navodi, na…

Continue Reading →

Najava prezentacije projekta „Moj Taxi“
Permalink

Najava prezentacije projekta „Moj Taxi“

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizuje prezentaciju projekta „Moj Taxi” u cilju razmatranja mogućnosti uvođenja aplikacije „Moj Taxi” u taksi prijevoz na području Tuzlanskog kantona. Projekat…

Continue Reading →

Obilježen Dan Grada Srebrenika
Permalink

Obilježen Dan Grada Srebrenika

Povodom Dana Grada Srebrenika delegacija Vlade predvođena premijerom Tuzlanskog kantona Jakubom Suljkanovićem prisustvovala je danas svečanoj sjednici Općinskog vijeća i položila cvijeća na spomen obilježjima. Obrativši se prisutnima…

Continue Reading →

Utvrđeni kriteriji za odabir korisnika donacija u svrhu održivog povratka
Permalink

Utvrđeni kriteriji za odabir korisnika donacija u svrhu održivog povratka

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime…

Continue Reading →