Aktivnosti Vlade za povoljniji položaj Kantona u raspodjeli javnih prihoda

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je redovnoj sjednici prihvatila Informaciju o raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa postojećim kriterijima i ponderima, uz projekcije raspodjele po izuzeću pondera. U dokumentu je analiziran način raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza za kantone Federacije BiH, u skladu sa važećim zakonskim regulativama te prikaz načina raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza za kantone Federacije BiH, korištenjem postojećih kriterija, ali bez pondera koji se koriste za četiri kantona.

Reha Centar

Vlada TK smatra da je neophodno izvršiti korekciju dosadašnjeg načina raspodjele javnih prihoda, gdje će se svi građani Federacije BiH vrednovati jednako, odnosno, ukinuti pondere za sve kantone (ukinuti član 9.stav 2 Zakona) što će dovesti građane FBiH u ravnopravan položaj.

Informacija nedvojbeno ukazuje  na diskriminirajuće odredbe Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH po Tuzlanski kanton i druge kantone za koje nisu dodijeljeni ponderi. Rezultat toga je da Sarajevskom kantonu pripada 355 miliona KM odnosno 802 KM po stanovniku, dok najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH, Tuzlanskom kantonu pripada 203,2 miliona KM odnosno 407 KM po stanovniku.

U Informaciji se također navodi da ukoliko se navedeni ponderi ne bi primjenjivali osigurala bi se znatno pravednija raspodjela prihoda od indirektnih poreza prema kantonima. „To bi“, prema riječima ministra finansija TK Jakuba Suljkanovića, „rezultiralo ravnomjernijim razvojem svih područja Federacije BiH.“

Primjenom ovog principa Tuzlanskom kantonu bi, na primjer, u 2015. godini pripalo 41,4 miliona KM više nego što je to bio slučaj.

Tokom prethodnih devet godina primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BIH (2006-2014.) za navedeni period Tuzlanskom kantonu pripalo je za oko 300 miliona KM manje javnih prihoda Federacije BiH, koji da su uplaćeni, u Budžetu Tuzlanskog kantona ne bi bilo deficita, a iznos iznad kumuliranog deficita, cca. 135 miliona KM, bi se mogao iskoristiti za razvoj Kantona.

Osim što bi težitše za raspodjelu javnih prihoda trebalo biti na broju stanovnika, učenika u osnovnim i srednjim školama, u obzir bi se trebalo uzeti i da je Tuzlanski kanton izuzetno značajan proizvođač i izvoznik u Federaciji. Kao energetski centar, proizvodnjom električne energije, vađenjem i prodajom uglja TK je lider u Federaciji, a poslije Zeničko – dobojskog kantona, naš kanton je najznačajniji izvoznik u Federaciji BiH.

Pri tome, treba naglasiti da se ne uzima u obzir činjenica da se izvoz električne energije koja je proizvrdena u Tuzlanskom kantonu, ne uračunava u vanjskotrgovinsku razmjenu TK, nego se pripisuje izvozu Kantona Sarajevo zbog sjedišta JP Elektroprivrede BiH. Kada bi se trenutnom izvozu iz TK dodao i izvoz električne energije proizvedene u našem kantonu, ukupni izvoz bi se značajno povećao, što bi se odrazilo i na bolju pokrivenost uvoza izvozom.

Negativan utjecaj neravnopravne raspodjele prihoda od indirektnih poreza u slučaju Tuzlanskog kantona, pored deficita u Budžetu TK ogleda se u pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku prema kojima je u oktobru 2014. godine bilo 20,89% više nezaposlenih nego zaposlenih (99.243/82.096), dok je u Kantonu Sarajevo u istom periodu suprotan trend, odnosno 42,44% manje nezaposlenih nego zaposlenih (72.454/125.870). Prosječna neto plaća u Tuzlanskom kantonu u oktobru 2014. godine, bila je niža za 28,54% u odnosu na prosječnu neto plaću u Kantonu Sarajevo (prosječna neto plaća u TK 741 KM, a u Kantonu Sarajevo 1.037 KM). Podaci prezentirani u ovom dokumentu, kao i podaci iz Informacije o raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u Federaciji BiH u skladu s postojećim kriterijima i ponderima, uz projekcije raspodjele po izuzeću pondera, koju je uradila Vlada Tuzlanskog kantona, ukazuju na neophodnost pravičnije raspodjele javnih prihoda po kantonima.

Informacija će biti upućena Vladi FBiH, Ministarstvu finansija FBiH i medijima a bit će prezentovana i na predstojećoj sjednici Fiskalnog koordinacijskog tijela FBiH.

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara