Vlada TK: Analiziran dosadašnji rad i planirane naredne aktivnosti Direkcije regionalnih cesta

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2019. godine. U izvještajnom periodu 2019. godine Direkcija je imala 15.379.537,41KM ostvarenih prihoda, primitaka po osnovu kreditnog zaduženja i prijenos sredstava po preuzetim obavezama 20.226.026,77 KM, što je ukupno 35.605.564,18 KM. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 23.611.700,37 KM. Od ukupnih rashoda najznačajnije je napomenuti da je 11.261.938,77 KM kreditnih sredstava utrošeno za izgradnju cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnoj putnoj mreži. Također, za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata iz tekućih priliva u 2019. godini je utrošeno 2.387.665,48 KM. Za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2018. godinu, preneseno je radova u vrijednosti od 2.246.207,07 KM. Oko 2,76 miliona KM je utrošeno za redovno, a 1,45 miliona KM za zimsko održavanje puteva na regionalnoj putnoj mreži.

Vlada je danas dala i saglasnost na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona tokom 2020. godine, kao i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta TK za 2020. godinu. Visina planiranih sredstava za redovno održavanje iznosi 2.650.000,00 KM, dok je za zimsko održavanje planirano 1.650.000,00 KM. Za postavljanje nove i obnovu saobraćajne signalizacije i opreme na cestama planirano je 820.000,00 KM, dok je za održavanje propusta i mostova na regionalnoj cestovnoj mreži na Tuzlanskom kantonu planirano 300.000,00 KM.

Kada su u pitanju investicije u 2020. godini, za ove namjene, planirano je ukupno 10.093.818,91 KM. Za projekte na regionalnoj putnoj mreži planirano je 8.639.935,80 KM, za sanaciju klizišta 913.883,11 KM, za izradu projektne dokumentacije 150.000,00 KM, za troškove izdavanja saglasnosti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 250.000,00 KM, za troškove nadzora 100.000,00 KM, te za reviziju projektne dokumentacije 50.000,00 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara