50.000 KM vjerskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona

Spread the love
Rental Travel

U okviru Programa pomoći vjerskim zajednicama u 2016. godini Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je danas odluke kojim se odobravaju sredstva u visini od po 9.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzlanska i Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu „Sv.Petra i Pavla“Tuzla, te  22.000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom kao finansijska podrška u realizaciji programskih aktivnosti vjerskih zajednica, za izgradnju, za sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo.

Reha Centar

Također, Vlada je sa pozicije Tekuća rezerva odobrila 10.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Požarnici, naime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava u realizaciji projekta vezanog za obnovu i sanaciju hrama – crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara