Zakon o pravima demobiliziranih branilaca ima punu podršku koordinacija boračkih organizacija

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je, u sjedištu ovog ministarstva u Sarajevu, održao sastanak s predstavnicima koordinacija boračkih organizacija Armije RBiH i HVO-a.

Na početku sastanka odali su počast ubijenim civilima u Ahmićima i Trusini, nakon čega je otvorena rasprava o aktuelnoj problematici u oblasti boračko-invalidske zaštite, s naglaskom na usaglašeni tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Predstavnici boračkih organizacija iskazali su zahvalnost ministru Bukvareviću koji je bio predsjednik Radne grupe koju je formirala Vlada FBiH s ciljem donošenja realnog i provodivog zakonskog rješenja za ovu boračku kategoriju.

Zaključeno je da predloženi i usaglašeni  tekst Zakona, koji je u dalju proceduru uputila Radna grupa ima punu podršku koordinacija boračkih organizacija Armije RBiH i HVO-a, te da je ovo pitanje trenutno prioritet u rješavanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, s obzirom na to da demobilizirani branioci od 2010. godine nemaju zakonsko rješenje.

Jedan od zaključaka današnjeg sastanka je i prijedlog za povećanje isplatnog koeficijenta za lične i porodične invalidnine za 2019. godinu za jedan posto, a da od 1.1.2020. godine bude 1,0 što je i maksimalan iznos. Federalno ministarstvo će preostali dio sredstava usmjeriti na isplatu retroaktivnih naknada za sve kategorije, ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih branilaca i dobitnike ratnih priznanja, saopćeno je iz ovog ministarstva.

Komentari

Komentara