Za ustanove kulture u 2016. godini izdvojeno oko 3 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2016. godini. Informacija se zasniva na podacima iz redovnih godišnjih izvještaja, te sadrži osnovne podatke i pokazatelje aktivnosti, prikupljene tokom 2016. Od ustanova kulture čiji je osnivač i suosnivač Tuzlanski kanton, a koji su Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta dostavljeni do polovine februara 2017. godine.

Ustanovama kulture tokom 2016.godine na raspolaganju je bio iznos u visini od 2.790.785,42  KM čemu treba dodati i sredstva za podršku projektima iz kulture od značaja za Kanton (50.000,00 KM) i izdavačke projekte (20.000,00 KM). Tuzlanski kanton se, prema Informaciji, još može pohvaliti po kvalitativno i kvantitativno širokoj lepezi sadržaja aktivnosti, sve masovnijem uključivanju mladih (stvaralaca i interpretatora) u mnoge vidove kulture, kao i po nizu manifestacija – i onih koje otprije imaju tradiciju, a koje opstaju i, čak, razvijaju se, a i novih, koje dobivaju mjesto na bogatoj mapi sadržaja, zahvaljujući baš razumijevanju, podršci i neposrednoj pomoći društvene zajednice.

Tako su na Kalendaru manifestacija kulture od značaja za Kanton u 2016. godini, 24 manifestacije kulture, među kojima neke traju već 4 decenije, poput Gradačačkih književnih susreta koji su 2016. godine preimenovani u Kikićeve književne susrete, internacionalne likovne manifestacije „Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik“, itd…

U 2016. godini u postupku stalnog finansiranja bilo je osam javnih ustanova kulture. Među njima su Arhiv Tuzlanskog kantona, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Muzej istočne Bosne Tuzla i Bosanski kulturni centar TK Tuzla, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla, Narodno pozorište Tuzla, Međunarodna galerija portreta Tuzla i Specijalna biblioteka „Behram-beg”.

Od 1.aprila 2017. godine, doći će do promjene u odnosima osnivačkih prava i obaveza nad tri ustanove kulture, te će Međunarodnu galeriju portreta Tuzla, u potpunosti preuzeti Grad Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona nastavit će finansiranje Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla 70% od ukupnog iznosa, a Narodno pozorište Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona će finansirati 51%, što će u konačnici rezultirati sa uštedama u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara