Za posljednjih sedam godina broj učenika smanjen za 10.288 učenika

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2013/2014. godini. Prema Informaciji, na području Tuzlanskog kantona rade 134 ustanove za predškolski, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje koje pohađa 65.222 učenika.

U odnosu na prethodnu pedagošku godinu smanjio se broj djece u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje za 503. Iz godine u godinu smanjen je broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje, tako da je za posljednjih sedam godina broj učenika koji pohađa osnovno obrazovanje smanjen za 10.288 učenika. Podaci za srednje obrazovanje pokazuju da je školskoj 2013/2014. godini došlo do pada broja učenika koji pohađaju srednje obrazovanje u odnosu na prethodnu godinu, i to za 1.978 učenika.

Na području devet općina Tuzlanskog kantona u odnosu na prošlu školsku godinu došlo je do smanjenja broja učenika koji pohađaju redovno i specijalno osnovno obrazovanje, i to na nivou Kantona za 747 učenika. Prvenstveni razlog smanjenja broja učenika u osnovnim školama u vezi je sa smanjenjem stope prirodnog priraštaja. Neplanirano veliki broj učenika u JU Srednja medicinska škola Tuzla je u značajnoj mjeri narušio odnos broja učenika upisanih u druge srednje škole. U srednjem obrazovanju radilo se na poboljšanju kvaliteta srednjeg obrazovanja preko dodatne edukacije nastavnika.

Radilo se i na poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa preko izmjena i dopuna nastavnih planova i programa. Nastavljene su promjene u srednjem stručnom obrazovanju implementacijom EU VET 3 programa, u saradnji sa EU, kao i stvaranju boljih uvjeta za realizaciju praktične nastave u školama i praktične nastave u preduzećima, a sve u cilju prilagođavanja srednjeg stručnog obrazovanja uslovima tržišta rada. U osnovnim i srednjim školama realizirana su 70 različita projekta međunarodnih i nevladinih organizacija u partnerstvu sa Ministrstvom i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Na osnovu evidencije o broju učenika koji putuju od kuće do škole pravo prema kriterijima za prijevoz učenika u školskoj 2013/2014. godini ostvarilo je 4.770 učenika u linijskom i vanlinijskom prijevozu. Za prijevoz učenika osnovnih škola u Budžetu Tuzlanskog kantona planirana su sredstva u iznosu od milion KM.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara