Vlada TK: Sufinansiranje nabavke medicinske opreme za UKC Tuzla

Vlada je dala i saglasnost na tekst Anexa Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona i Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla zaključili su Ugovor o sufinansiranju nabavke medicinske opreme koja je u funkciji duže od standardnog vijeka trajanja i nabavke dijela opreme kojom UKC do sada nije raspolagao.

Shodno Ugovoru planirani iznos od 3.300.000,00 KM trebalo je osigurat u periodu od 2016.godine do 2020.godine. Kako je Budžet Tuzlanskog kantona već bio donesen za 2016.godine, te kako obaveza preuzeta za 2016.godinu nije realizovana, Anexom postojećeg Ugovora se ta obaveza, planira u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i realizuje 2021. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara