Više od 180.000 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas više saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumartstva o odobravanju sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ukupnoj vrijednosti većoj od 180.000 KM. Za finansiranje projekta „Sanacija postojećih i izrada novih obaloutvrda uz korito rijeka Ćetovilja i Džakulska rijeka u mjesnoj zajednici Prijeko Brdo“, Općina Gračanica odobrene su 122.118,74 KM.

Općini Živinice je za finansiranje troškova rekonstrukcije vodovoda Bujakovac –Radljeva – Rovine u MZ Priluk, odobreno 25.777,92 KM, a za finansiranje projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Litve, ulica Živiničke ose–C“ odobreno je 30.000,00 KM.

Za finansiranje izrade „Idejnog projekta postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Gnojnica“ i  „Idejnog projekta postrojenja za tretman otpadnih voda  naselja  Devetak“,  Općini Lukavac, odobreno je po 1.989,00 KM. Za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije rijeke Jale u Slavinovićima, III faza – dionica od lokacije pijace u Siminom Hanu do mosta na skretanju za Gornju Tuzlu“, Gradu Tuzla je odobreno 2.000,00 KM

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara