U FBiH naplaćeno 414,5 miliona KM javnih prihoda

Poreski obveznici Federacije BiH u januaru su uplatili 414.530.971 KM javnih prihoda za koje je nadležna Poreska uprava FBiH, što je više za 29.815.498 KM ili 7,75 posto nego u istom mjesecu prošle godine.

U januaru ove, u odnosu na prvi mjesec lani, ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.815.628 KM, ili 8,49 posto, saopštila je Poreska uprava FBiH.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je poreza na dobit u iznosu od 20.760.461 KM, što je više za 18,63 posto u odnosu na januar prošle godine, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 19,98 posto, te naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,47 odsto.

U januaru, porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 16.701.816 KM, što je više za 0,03 posto u odnosu na isti period lani, porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 38.045.277 KM, što je više za 15,9 posto, naknade i takse naplaćene su u iznosu od 39.020.163 KM, što je povećanje od 0,69 posto, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu od 90.372 KM što je manje za 41,29 posto.

U prvom mjesecu naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 276.005.631 KM, što je predstavlja povećanje od 7,38 posto u odnosu na januar prošle godine.

Naplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje iznosili su 156.724.537 KM, za zdravstveno osiguranje 106.896.518 KM, a naplaćeni doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti iznosili su 12.384.576 KM.

Srna

Komentari

Komentara