Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti

Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. godina za 2017. godinu. Izvještaj je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, sa ciljem je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2017. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima.

U Akcionom planu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2017.–2019. godinu planirano je provođenje ukupno 45 mjera sa 76 aktivnosti, od čega u 18 mjera nisu planirane pojedinačne aktivnosti, te ih možemo nazvati opšte ili „samostalne“. Ukupan broj projekata planiran za implementaciju u 2017. godini je 94. Kontinuirano se provodi 71 projekat (75,53%), završena su 2 (2,13%), odgođeno je 3 (3,19%), započeto 18 (19,15%) i nijedan projekat nije otkazan. Većina aktivnosti se provodi kontinuirano u skladu sa raspoloživim sredstvima, a odgođeni projekti i oni koji nisu započeti su isključivo vezani za obezbjeđenje finansijskih sredstava.

U dosadašnjoj zajedničkoj saradnji ILDP-a sa Tuzlanskim kantonom u provedbi svih planiranih strateških aktivnosti je više puta naglašena liderska pozicija koju drže Tuzlanski i Zeničko-dobojski kanton. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su na nivou od 346.971.980 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima, od čega je Akcionim/operativnim planom za 2017. godinu planiran iznos od 59.354.741 KM. Prikupljenim izvještajima o implementaciji strateških dokumenata, u kojima su sadržani i godišnji izvještaji o radu resornih ministarstava, ukupna vrijednost uloženih sredstava po svim osnovama iznosi 78.566.043 KM, od čega su 44.663.298 KM realizirana sredstva iz Budžeta TK.

Iz ostalih budžetskih sredstava (viših i nižih nivoa vlasti) je realizirano 32.557.906 KM, dok je iz EU fondova i drugih vanjskih izvora realizirano 925.345 KM. Najviše realizovanih sredstva u 2017. godini je u okviru Strateškog cilja – Poboljšavanje kvaliteta života, sigurnosti i socijalne uključenosti građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom: 30.469.707 KM, od čega je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u 2017.godini je za sveukupne potrebe socijalne zaštite realizovalo 29.546.238,56 KM (3.968.034,54 KM iz Budžeta FBiH) za razne oblike pomoći za 23.326 korisnika.

Analizirajući makroekonomske podatke u Izvještaju se navodi da je broj poslovnih subjekata u 2017. godini u Tuzlanskom kantonu iznosio 26.438, što čini 19,53% poslovnih subjekata u FBiH, i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 183 poslovna subjekta, što pokazuje kontinuirani trend rasta broja novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu. Ostvareni izvoz u Kantonu iznosi 1.548 miliona KM, a uvoz 1.791 miliona KM, te je pokrivenost uvoza izvozom 86,5%, što je znatno više u odnosu na pokrivenost uvoza izvozom u FBiH, gdje pokrivenost iznosi 58,3%.

Važno je napomenuti da je jedan od ključnih razloga rasta izvoza u nekoliko proteklih godina u Tuzlanskom Kantonu, kontinuirani rast i razvoj prerađivačke industrije kao pokretačkog sektora privrede Tuzlanskog kantona, na koju posljednjih par godina u prosjeku otpada polovina realizovanog izvoza Tuzlanskog kantona. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2017. godini u Tuzlanskom kantonu je zabilježen prosječan broj od 93.445 zaposlenih osoba, što je za 10,9% više nego u 2016. godini, a što se može dovesti u korelaciju sa povećanjem broja poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona.

Prema podacima dobivenim iz registra Porezne uprave FBiH broj zaposlenih je u decembru 2017. godine iznosio 98.622 osobe. Na području Tuzlanskog kantona je na kraju 2017. godine evidentirano 84.250 nezaposlenih osoba, što je za 8,2% manje u odnosu na prethodnu godinu, te je po prvi put zabilježen veći broj zaposlenih od nezaposlenih u posmatranom petogodišnjem periodu. Ključni razlozi za spomenuto se prvenstveno odnosi na povećanje privrednih aktivnosti u kontekstu otvaranja novih privrednih subjekata i rasta ukupnih prihoda privrednih subjekata. Prosječna neto plata isplaćena u Tuzlanskom kantonu u 2017. godini iznosila je 767 KM i veća je od prosječne neto plate u 2016. godini, koja je iznosila 744 KM, te je manja u odnosu na iznos prosječne mjesečne neto plate u FBiH, koja iznosi 860 KM.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara