TK: Izmjene Zakona o koncesijama

Vlada je utvrdila i prijedlog izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama TK. Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, jeste usklađivanje važećeg Zakona o koncesijama sa Zakonom o javno – privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Naime, Zakona o javno – privatnom partnerstvu propisano je, da u svrhu realizacije ugovora o javno – privatnom partnerstvu, javni partner može privatnom partneru dodijeliti koncesiju, zbog čega se ukazala potreba za izmjenama i dopunama važećeg Zakona o koncesijama.

Izmjenama i dopunama je predviđen poseban oblik koncesije koja se dodjeljuje privatnom partneru u skladu sa kantonalnim propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo (JPP). Definisan je novi oblik dodjele koncesije, a odnosi se na dodjelu koncesije za provođenje ugovora o JPP-u, obzirom da važećim Zakonom nije definisan ovaj način dodjele koncesije, te su i definisani uslovi i postupak dodjele koncesije za provođenje ugovora o JPP-u.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara