TK: Dopunjeni zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju koji će biti dostavljeni Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje. Tekstovi prijedloga zakona utvrđeni su nakon javnih rasprava provedenih u skladu sa Zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona od strane Ministarstvo obrazovanja i nauke. Ovim zakonima otklanjene su mnoge nejasnoće i nedorečenosti i usklađeni postojeći zakoni sa činjenicom da je od 1.1.2018. godine počelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke, te da je u prethodnom periodu Grad Tuzla promjenio status i izvršeno usklađivanje sa odredbama Zakona o radu i kolektivnih ugovora.

Novine obuhvaćene novim zakonima,  a vezane za osnovno obrazovanje, su sufinansiranje prevoza učenika. Prema dokumentu, obuhvata učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole. Dosadašnje rješenje propisivalo je sufinansiranje prijevoza za učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od četiri kilometra od škole. Zakon je dopunjen i odredbom kojom se obavezuju škole da neodložno obavijeste nadležnu inspekciju za obrazovanje i Centar za socijalni rad na području mjesta prebivališta ili boravišta učenika, ukoliko učenik tokom trajanja obaveznog obrazovanja neopravdano izostaje sa nastave. Poseban razlog za ugrađivanje predmetnog stava jeste i činjenica da pojedine škole, u dosadašnjoj praksi, nisu dovoljno brzo reagovale na pojavu „napuštanja škole“. Ostale odredbe tiču se organa upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenika škole.

Kada je u pitanju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju novina je uvođenje novog tipa gimnazije „gimnazija informacionih tehnologija“. Također su dorađene, u korist samih učenika, odredbe kojima se reguliše prelazak učenika iz jednog obrazovnog programa u drugi te stvorena mogućnost za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja, kao jedna od mjera i aktivnosti koja za cilj ima podsticanje učenika za upis na ona zanimanja koja su potrebna tržištu rada. Što se pak ostalih odredbi tiče radi se o istim odredbama koje tretira i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno odredbama kojima se uređuju organi upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenika škole.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara