Saopštenje za javnost Saveza demobilisanih boraca TK

Dana 05.07.2018. godine u Tuzli je održana sjenica Predsjedništva Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona na kojoj je razmatran nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica dostavljen od strane Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, a upućen od strane Vlade Federacije BiH u parlamentarnu proceduru na usvajanje po hitnom postupku.

Nakon razmatranja nacrta Zakona, Predsjedništvo Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona je sljedećeg mišljenja:

– Nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica  bez “boračkog dodatka za svakog demobilisanog borca” bez obzirana period učešća, godine života i radno pravni status, ne rješava problem demobilisanih boraca na koji ukazujemo već nekoliko  godina, isti mora biti tretiran u zakonu kao posebno poglavlje obrađeno kroz nekoliko članova u kojima će se tačno precizirati ko, na koji način i u kojem iznosu može ostvariti borački dodatak iz sredstava planiranih u budžetu Federacije BiH, a ne općina, gradova i kantona;

– Bez prava na borački dodatak za svakog demobilisanog borca za nas je neprihvatljivo donošenje Zakona o pravima demoilisanih boraca smatrajući borački dodatak kao zaslugu svakom pripadniku OS u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine;

– Predloženi borački dodatak u nacrtu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica treba preformulisati u pravo “osnovno osiguranje” kao socijalni segment kategorije demobilisanih boraca koji su obuhvaćeni u članu 24. Zakona ;

– Primjena člana 26. Zakona, ograničava i smanjuje primjenu  člana 24. Zakona na ovaj način bi se obuhvatio veoma mali broj pripadnika OS starijih od 58 godina života;

– U svim predloženim članovima nacrta Zakona treba brisati riječi “uskladu sa mogućnostima “, čime bi se stvorila sigurnost u ostvarivanju predviđenih prava;

– U nacrtu Zakona nije predviđena  kategorizacija demobilisanih boraca po vremenu provedenom i OS BIH.

Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona je mišljenje dostavio Savezu boraca  Federacije BiH i zatražio da o stavovima našeg Saveza upoznaju predsjedavajućeg parlamenta Federacije BiH, kao i predsjednike poslaničkih klubova i parlamentu Federacije BiH.

Predsjedništvo Saveza demobilisanih boraca TK

Komentari

Komentara