Rashodi za lijekove 30.161.063 KM što je za 9,60 % više od planiranih

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2014. godine. Finansijskim planom Zavoda za 2014. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 202.409.685 KM.

Prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za period januar – septembar 2014. godine ostvareni su u iznosu od 147.065.554 KM što je za 4.741.710 KM ili 3,12% manje od planiranih, a za 1,16% više u odnosu na isti period 2013.godine.

Ukupni rashodi i kapitalni izdaci za period januar-septembar 2014. godine ostvareni su u iznosu od 147.023.902 KM što je za 3,15% manje od planiranih, a za 2,12% više u odnosu na 2013.godinu.  U periodu januar-septembar 2014. godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 41.652 KM.

Dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Kreka“ d.o.o. Tuzla za 2014. godinu na dan 30.09.2014. godine iznose oko 4.500.000 KM. Odlukom o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2014. godinu utvrđena je obaveza izdvajanja 10,20% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriju FBiH.

U odnosu na raniji period stopa je povećana za 1,20%, što je imalo za posljedicu smanjenje prihoda Zavoda po osnovu doprinosa na zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće od oko 1.800.000 KM za period januar-septembar 2014. godine. Povećana je potrošnja lijekova u odnosu na planirane.

Rashodi za lijekove realizovani su u iznosu od 30.161.063 KM što je za 2.642.052 KM ili 9,60 % više od planiranih.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da pripremi i dostavi prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda za period januar-mart 2015. godine.

 

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara