Radno-konsultativni sastanak sekretara skupština kantona u Federaciji BiH sutra u Tuzli

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje radno-konsultativni sastanak sekretara skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti održan u srijedu, 12.6.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati u sjedištu Skupštine Tuzlanskog kantona.

Svrha sastanka je razmjena iskustava i informacija vezano za rad skupština kantona, razmjena mišljenja i dosadašnjih skustava kao i iznošenje ideja za unapređenje rada.

Predviđeno je da se na sastanku razgovara o sljedećim temama:

  • Jačanje kapaciteta i uloga službi skupština kantona u provedbi izbornih rezultata
  • Iskustva i prakse drugog parlamenta (BiH) u jačanju transparentnosti i komunikacije sa građanima.

 Iz dosadašnjeg iskustva i razgovora kako predsjedavajućih tako i sekretara skupština, može se zaključiti da su ovakvi sastanci u cilju razmjene iskustava i informacija vezano za rad skupština bili izuzetno korisni, te Služba Skupštine Tuzlanskog kantona želeći nastaviti s tom praksom, uz podršku OSCE-a organizuje sutrašnji sastanak.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara