Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini

Vlada TK  je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini. Ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u vodoprivredu Programom za 2019. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.551.172,00 KM.

Ovaj iznos uključuje neutrošena namjenska sredstva iz prethodnog perioda, koja prema Izvještaju o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2018. godinu, iznose 6.170.974,25 KM i projekciju prihoda za 2019. godinu koja  iznosi 4.380.197,75 KM. Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realiziranje odobrenih i ugovorenih projekata po prethodnim Programima (prenesene ugovorene obaveze), projekata i aktivnosti od značaja za Kanton, te za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od gradskog, odnosno općinskog značaja, u skladu sa Odlukom o kriterijima.

Raspodjela raspoloživih sredstava za projekte od općinskog značaja izvršena je na osnovu kandidovanih projekata od strane gradova, odnosno općina, dostavljenih Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara