Premija osiguranja 2019 – oslobađajuće kategorije

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 17/17), utvrđen je način plaćanja neposrednog učešća osiguranih lica u pojedinim troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.
Učešće osiguranih lica plaća se u vidu godišnje premije umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu za koju je navedenom Odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća. Osigurana lica koja uplate premiju osiguranja oslobođena su učešća u svim troškovima primarne, konsultativno-specijalističke i bolničke zdravstvene zaštite, osim u troškovima ambulantne i stacionarne rehabilitacije u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (banjsko liječenje).
Uputstvom o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostavrivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, periodi na koje se odnosi oslobađanje od participacije.

Od plaćanja participacije od 01.01.2019. godine oslobođena su sljedeća lica:

– vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više;
– članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od
posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici vojske FBiH;
– penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljedenjem
objavljenom podatku;
– lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda
preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
– osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;
– osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
– raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni
prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom
podatku;
– osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;
– osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.
– djeca do navršenih 15. godina života;
– učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života (bez obzira na osnov
osiguranja)
– civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60%;
– osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu
nezaposlenog lica (bez obzira na osnov osiguranja);
– djeca od 15. do 18. godine života koja su ocijenjna kao trajno nesposobna za
samostalan život i rad, a prijavljena su na zdravstveno osiguranja kao članović
porodice roditelja.
– žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice
zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma
maternice.
PREMIJA OSIGURANJA 2019
Od plaćanja participacije oslobođene su sljedeće kategorije stanovništva:
Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti i to samo za
korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest:
– malignih oboljenja;
– bubrežnih bolesnika na dijalizi;
– oboljenja od tuberkoloze;
– HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti;
– epilepsije;
– sistemskih autoimunih bolesti;
– hemofilije;
– inzulin ovisnog dijabetesa;
– paraplegije i kvadriplegije;
– mišićne distrofije;
– multiple skleroze;
– cerebralne paralize;
– duševnih bolesti.
Premija osiguranja za 2018. godinu vrijedi do 31.03.2019. godine

aktuelno.ba / ZZO TK

Komentari

Komentara