Pozitivno poslovanje Zavoda za javno zdravstvo TK

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kako se u Izvještaju navodi Zavod je u 2018-toj godini pružio usluge u skadu sa usvojenim programom rada, usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, te usluge iz domena sanitarne dijagnostike. Pripremljene su i Zavod je učestvovao u izradi pripremnih akata za finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2019. godinu.

Sačinjen je Plan i program mjera unapređenja zdravstven zaštite za Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, te elementi za izradu odluka o dopunskom radi i plan specijalizacija za Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona.  U skladu sa instrukcijom Ministarstva zdravstva izrađeni su Programi zdravstvne zaštiite za djelatnosti primarne, konsultativno specijalističke i bolnočke zdravstvene zaštite te pratećih djlatnosti za sve zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona. Monitoriran je i evaluran program zdravstvene zaštite u svom izvršenju svih ustanova zdravstvene zaštite. Praćeni su elementi potrošnje u zdravstvu kroz potrošnju lijekova i bolovanja, preko 50.000 zaključenih bolovanja.

Opservirano je oko 43.000 bolničkih ležanja, 5.000 skrinigana karcinoma dojke te ivršeno 9.300 skriniga na karcinom grlića materice. Pružana je stručno metodološka pomoć ustanovama sistema zdravstva u organizaciji zdravstvene zaštite i realizaciji programa zdravstvene zaštite. U junu 2018. Zavod je ispuno 100% certifikacijskih i 90% akreditacijskih standarda, čime su ispunjeni uslovi za akreditaciju od strane AKAZ-a, uz već postojeću akreditaciju HIV savjetovališta i akreditacije laboratorija. Kroz HIV savjetovalište je testirano 85 osoba, nije bilo HIV pozitivnih.

Preventivne aktivnosti su obilježene edukacijama i promocijama, uz poseban akcent na ukazivanje štetnog djelovanja UV zračenja i zagađenog zraka na zdravlje, a u 30 škola educirano je više od 1000 učenika. U suradnji sa Balkanskim pokretom za čist zrak Zavod je dio kampanje „Skini masku mom gradu“. Projekat zdravstveno ispravne vode za učenike proširen je na 10 općina i 60 škola. Intenzivne su aktivnosti u cilju podsticanja realizacije skrinig programa na karcinom grlića, dojke i debolog crijeva. U okviru antirabične ambulante pregledano i tretirano 660 osoba nakon ujeda životinja. Izrađen je program vakcinacije, praćena potrošnja i vršena promocija vakcinacije. U ovom periodu nije bilo registrirnih epidemija.

Blagovremeno su nabavljene i realizirana je vakcinacija protiv sezonske gripe. Unutar odjela sanitarne dijagnostike više od 7.500 osoba je obuhvaćeno sanitarnim nadzorom, analizirano je više od 3.500 uzoraka hrane, te 2.500 uzoraka vode i 65 uzoraka kupališta. Kada su u pitanju finansijski pokazatelji, Zavod je ostvario ukupni prihod od oko 2.200.000 KM, uz pozitivno poslovanje od 275.000 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara