Požar na pijaci Arizona u potpunosti saniran, istražni timovi MUP-a TK nastavljaju obavljati uviđajne radnje

Danas je nastavljen uviđaj na cijelom požarištu pijace Arizona na području Gradačca, koja je u nedjelju u ranim jutarnjim satima zahvaćena velikim požarom, saopšteno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Jučer se uviđaj mogao obavljati samo na jednom lokalitetu, dok su se prema unutrašnjosti pijace i dalje pojavljivali lokalni požari i nije bilo sigurnosnih uvjeta za obavljanje uviđaja.

Kako je navedeno u saopštenju, danas je požar saniran i istražni timovi  Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nadzorom tužioca obavljaju uviđajne radnje na cijelom lokalitetu koji je prethodno obezbijeđen.

Na terenu je i inspektor protivpožarne struke i vještak elektro struke.

Prikupljaju se svi relevatni materijalni tragovi, uzimaju izjave svjedoka ili očevidaca, te se poduzima i niz drugih istražnih radnji, prije svega u cilju otkrivanja svih okolnosti koje su dovele do požara, odnosno utvrđivanja uzroka požara, ali i na prikupljanju informacija o šteti koja je nastala požarom.

U centralnom dijelu pijace je izgorio veći broj objekata i veći dio robe iz objekata.

Nakon prikupljanja svih relevantih dokaznih materijala i tragova sa mjesta događaja, stručna lica će ih analizirati i nakon toga dostaviti Tužilaštvu nalaze i mišljenja.Tek po dostavljaju stručnih analiza u Tužilaštvu će se moći utvrđivati ima li ili nema eventualne krivične odgovornosti u ovom slučaju.

Kada govorimo o požaru koji se na istoj pijaci dogodio u januaru 2016. godine, za koji također ovo Tužilaštvo provodi istragu, do sada su obavljena i dostavljena tri vještačenja, po vještacima elektro i protivpožarne struke.

U nalazu vještaka elektro struke je navedeno da bi uzrok tog  požara  najvjerovatnije mogao biti nepotpuni kratki spoj na samonosivom kablu priključka na jednom objektu unutar pijace, koji je izazvao varničenje i došlo je do požara koji se proširio i na druge objekte.

Također, vještaci su u nalazima utvrdili veći broj propusta kod napajanja objekata električnom energijom, ali i drugih propusta kod opterećenja elektro mreže, posjedovanja plinskih boca ili drugih rizičnih faktora. Dakle, radi se o propustima i odgovornih lica u pijaci i kod samih korisnika ili vlasnika objekata.

Obzirom na kompleksnost dostavljenih vještačenja i složene istrage u vezi s tim požarom i dalje se utvrđuje eventualna krivična odgovornost i nije donesena tužilačka odluka, saopšteno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba/radiosarajevo.ba

Komentari

Komentara