Podrška u odlučivanju za uključivanje i proširivanje praksi održivog upravljanja zemljištem

Ministasrtvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Zavod za prostorno planiranje i urbanizam se uključilo u FAO/GEF projekat „Podrška u odlučivanju za uključivanje i proširivanje praksi održivog upravljanja zemljištem” i LND procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg implementira Poljoiprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i koji ima za cilj da pomogne određenim općinama u definiranju projekata i selekciji prioriteta, odnosno adekvatnih mjera, koje će doprinijeti ne samo sprečavanju degradacije, već i revitalizaciji degradiranih površina, koje su brojne.

Za implementaciju projekta izabran je Tuzlanski kanton, obzirom da su na području Kantona evidentirane veće površine degradiranog zemljišta (eksploataciona polja, odlagališta, nestabilni tereni i klizišta, plavna područja itd.), a sa druge strane, u 8 općina Tuzlanskog kantona i Gradu Tuzlu urađena je nova karta upotrebne vrijednosti zemljišta koja je osnova za planiranje održivog upravljanja zemljištem i za izradu planskih dokumenata svih nivoa nadležnosti.
Na prvoj radionici koja je održana u Sarajevu 15.02.2018. godine, učestvovali su, ispred Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice/Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, Dragica Tešić, direktor Zavoda i mr. sci. Amra Imamović, stručni savjetnik za uspostavljanje i održavanje GIS, kao i predstavnici Grada Tuzle i 8 općina sa područjaTuzlanskog kantona, koje su uključene u implementaciju projekta.

U prilogu je članak o FAO/SLM projektu za objavu na web stranici i slike sa radionice.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara