Plan upisa učenika u srednje škole u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas dala saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2019./2020. godinu. Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2019./2020. godinu omogućava upis 6.041 učenika u 32 srednje škole Tuzlanskog kantona i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu omogućava upis 1025 učenika u gimnazije, 2700 učenika u tehničke, 2074 učenika u stručne, 75 učenika u umjetničke, 100 učenika u vjerske škole i 16 učenika u specijalne škole na području našeg kantona.

Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.900 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.141 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Na kraju treba naglasiti i da ove školske godine deveti razred osnovne škole završava 98 učenika manje nego prethodne školske 2017/2018. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara