Penzionisanje 11. zaposlenika Interpleta Srebrenik

Vlada TK donijela je Odluku o prenosu sredstava Federalnom zavodu  penzionog/mirovinskog i invalidskog osiguranja, Kantonalnoj administrativnoj  službi Tuzla na ime uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za dio zaposlenika DD ,,Interplet”, Brčko, PJ Srebrenik. Riječ je o iznosu od 25 hiljada KM za socijalno zbrinjavanje odnosno uplatu doprinosa za penzijsko i nvalidsko osiguranje 11 radnika koji do kraja 2014. stiču uslove za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u likvidiranom Dioničarskom druÅ¡tvu ,Interplet” Brčko, PJ Srebrenik.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara