Otvorena izložba posvećena obilježavanju 93. godine od rođenja književnika Derviša Sušića

Zavičajna zbirka koja djeluje u okviru Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla priredila je izložbenu postavku posvećenu obilježavanju 3. juna – dana rođenja književnika Derviša Sušića. Posjetioci Biblioteke, pored naslova koji čine književni opus Derviša Sušića, mogu pogledati i lične predmete koji su pripadali piscu i članovima njegove porodice, kao i izbor plakata i  fotografija pozorišnih predstava.

Ime  velikog pisca duboko je integrisano u povijest Biblioteke. Bio je dugi niz godina upravnik ove ustanove, a od 4. aprila 2002. godine Biblioteka nosi i njegovo ime.

Derviš Sušić je rođen u Vlasenici 3. juna 1925. godine, gdje  je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Tuzli, a učiteljsku školu u Sarajevu. 1941. godine primljen je u SKOJ, a 1942. godine, kao đak sarajevske Učiteljske škole, odlazi s grupom učenika u partizane, što će imati znatnog uticaja na njegov književni svijet i tematsku zaokupljenost.

Poslije oslobođenja bio je omladinski rukovodilac, potom učitelj i novinar. Od 1949. do 1951. urednik je lista Oslobođenje, a onda prelazi u Tuzlu gdje radi kao referent za kulturu i narodno prosvjećivanje, potom kao upravnik Gradske biblioteke u Tuzli.

Ubrzo potom ponovo prelazi u Sarajevo i radi kao savjetnik CK SKBiH. Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih i Dvadesetsedmojulske nagrade, Nagrade ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Umro je u Tuzli 1990. godine.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara