Ostale odluke sa danas održane sjednice Vlade TK

Vlada je danas prihvatila tekst mišljenja na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Novih devet privrednih subjekata su od posljednjeg mišljenja iz kreditnog portfelja povukli novih 2.690.000,00 KM. Do sada je Vlada dala saglasnost za 50 zahtjeva, za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Zaključno sa ovim, šestim po redu, mišljenjem ukupno će biti odobreno 59 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 20.026.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Kako se u informaciji navodi, proces trajne obustave eksploatacije se, prema dostupnim podacima, odvija u skladu sa očekivanjima. Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka tokom implementacije Monitoringa može se zaključiti da rekultivacija područja sonih bunara nije dovršena, da je zapunjavanje glavnog i ventilacionog okna završeno, te da su mjerenjem relativnog pomjeranja blokova duž markantnih ožiljaka slijeganja na području potvrđena ranija zapažanja da su deformacije generalno izraženije na rubnim ožiljcima slijeganja i da su dominantna vertikalna pomjeranja blokova u ulici VI Bosanska (raskrsnica do br. 3); na Slatini (Trotoar iza solitera kod Licinog kafića i iza obdaništa); kod Ćevabdžinica Bešlagić; na Korzou (stepenište ispred slastičarne); kod Fontane Jedinstva, kod Ulaza u komemorativni centar; u Kojšino kod Kompreda (raskrsnica); T-17 Soliter Slatina (iza obdaništa). Rezultati hemijskih analiza vode sa pijezometara gdje su uzorkovanja vršena redovno i na istim dubinama, pokazuju da nema većih odstupanja u odnosu na rezultate iz prethodnog perioda i da su u granicama tačnosti metoda analiziranja. Prema prikupljenim parametrima oscilacija podzemnih voda konstatovano je da nije bilo nekih većih odstupanja, da i dalje traje slijeganje površine terena i da intenzitet ovisi od tehnogenih aktivnosti i hidrološke prilike. Unutar revira „Tušanj“ u zoni proloma, međukomornih stubova i području krovinskih sedimenata zahvaćenih slijeganjem uslijed nekontrolisane eksploatacije dešava se proces preraspodijele napona koji se prati seizmološkim mjerenjima, a registrovani potresi, kao posljedica rasterećenja „masiva“, su na granici osjetljivosti opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama – CROPS.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Na ime finansijske pomoći za sufinansiranje Edicije „Monumenta Srebrenica“, a u cilju istraživanja, dokumentiranja i svjedočenja o društveno-historijskoj prošlosti i sadašnjosti regije Srebrenica, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona dodijelilo 6.000,00 KM. Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje dvije donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu realizacije projekta „Putovanje kroz vrijeme sa IT“ JU OŠ „Tinja“ Srebrenik, BH Telecom d.d. Sarajevo je dodijelilo 1.620,00 KM, dok je Australijska ambasada u Beču, za realizaciju projekta „Obnova Centra od poplave“ JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla dodijelila 8.553,33 KM.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela neutrošene donacije iz 2014.godine u Budžet TK za 2018. godinu, za finansiranje nabavke namještaja za opremanje velike sale i sale za rad istražnih timova Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Radi se o 9.090,23 KM koje je dodijelila misija OSCE-a. Također, Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Transfer u iznosu od 108.023,95 KM, koje je dodijelilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, usmjeren je  Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za finansiranje izvršilaca u Projektu EU „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini“.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila i 5.000,00 KM Udruženju građana Klub specijalnih sportova „Tuzla“ za sufinansiranje manifestacije Državno prvenstvo Specijalne olimpijade „Kraljica sporta i sa nama“ koje će se održati 16.06.2018. godine u Tuzli. Također, Vlada je, u svrhu odlaska učenika na Svjetsko IT takmičenje „Microsoft Office Specialist 2018“ koje se održava na Floridi (SAD), Mješovitoj srednjoj elektrotehničkoj školi Tuzla odobrila 2.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala i Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“ za 2018. godinu.

Vlada je danas dala i saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove, na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas donijela odluku o oprihodovanju namjenskih sredstava uplaćenih po Sporazumu o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH.

Vlada je danas donijela Uredbu o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.07. – 30.09.2018. godine. Shodno ovoj odluci Vlada je za treće tromjesečje ove godine odobrila, za rashode i izdatke u operativnom planu odobrila 89.687.584,01 KM.

Vlada je danas imenovala Fahrudina Delića, dip.ing.arhitekture za koordinatora ispred Tuzlanskog kantona za kontakt i saradnju sa oružanim snagama SAD u Evropi, Ured za saradnju u oblasti odbrane pri Ambasadi SAD u BiH na realizaciji projekata rekonstrukcije objekata JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ u Tuzli i JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik, koji se finansiraju putem navedenog Ureda.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, na period najduže 60 dana.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

 

 

Komentari

Komentara