Ostale odluke sa danas održane sjednice Vlade TK

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Razlog za donošenje izmjena jeste činjenica da je u Odluci o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini napravljen previd i nisu obuhvaćeni Rudarsko – geološko – građevinski, Farmaceutski i Prirodno matematički fakultet i zajednički doktorski studij Tehnološkog i Prirodno matematičkog fakulteta. Shodno izmjenama, Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2018/19. godini, na ovim fakultetima plaćat će školarinu u iznosu od 12.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila prijedlog Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Radi se o projektima koji će biti finansirani iz kreditnih sredstava u iznosu od 20.000.000,00 KM. Obzirom da su provedene sve potrebne procedure i da su sredstva operativa bilo je neophodno da Vlada prihvati prijedlog projekata koji će biti finansirani iz ovih kreditnih sredstava, kako bi se moglo početi sa njihovom realizacijom.

Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Općini Srebrenica kao finansijsku podršku Programu obilježavanja 23. godišnjice genocida.

Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem radnika i zasnivanje radnog odnosa. Saglasnosti su date za preraspodjelu radnika sa radnog mjesta „Stručni saradnik“ u Uredu za nastavu i studentska pitanja, na radno mjesto „Viši stručni saradnik“ u Uredu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli, za preraspodjelu radnika sa radnog mjesta „Stručni saradnik za radne odnose“ na radno mjesto „Viši stručni saradnik za radne odnose“ u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove na Univerzitetu u Tuzli, za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Stručni saradnik za radne odnose“, te za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto „Domar“.

Vlada je danas dala Daje se prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2018/19. godinu na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona. U skladu sa dostavljenom Odlukom Univerziteta u Travniku, na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona planiran je upis studenata na Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Ukupno je planiran upis 316 studenata na Pravnom fakultetu za sva tri ciklusa studija, i to na prvom ciklusu za 250 studenta, na drugom ciklusu za 30 studenta, i na trećem ciklusu za 7 studenta, te 29 studenta stranih državljanina.  Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju planiran je upis za 463 studenata, i to na prvom ciklusu studija za 280 studenta, na drugom ciklusu za 75 studenta, na trećem ciklusu za 78 studenta, a planiran je i upis za 30 studenata stranih državljana na navedenoj organizacionoj jedinici.

Vlada je danas donijela i tri Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa – volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona dodijelila 690,00 KM. Za izgradnju fiskulturne sale JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac, 3.000,00 KM je dodijelila Općina Gradačac, a za za sufinansiranje kulturne manifestacije „Koncert studenata Muzičke Akademije Sarajevo i Masterclasse profesora Akademije MAS“ JU Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla, Grad Tuzla je dodijelio 125,00 KM.

Također, donesene su i četiri odluke o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Odobreno je usmjeravanje donacije Općine Banovići u iznosu od 1.124,00 KM JU Mješovita srednja škola Banovići, u svrhu pomoći u nabavci učila – medicinske bebe lutke za obuku za potrebe Medicinske škole u sastavu JU Mješovita srednja škola Banovići. U svrhu realizacije projekta „Nabavka pametne table za opremanje multimedijalnog kabineta“ Osnovnoj školi „Hamdija Kreševljaković“ Gradačac, BH Telecom d.d. Sarajevo je doniralo 3.590,00 KM. Za realizaciju projekta „Recycle for the better future“ Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini je JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac donirla 5.794,80 KM. Također, za izgradnju fiskulturne sale sa dvije učionice u Međiđi Donjoj za JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac, 6.500,00 KM, donirali su zaposlenici ove škole.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva za boračka pitanja o primjeni propisa iz oblasti borački invalidske zaštite i podržava Zaključke Koordinacije kantonalnih boračkih saveza Tuzlanskog kantona, te podsjeća sve organe i institucije na području Tuzlanskog kantona na obavezu poštivanja i primjene odredbi Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst kao i odredbi Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona, prilikom novog zapošljavanja u svim organima i institucijama Tuzlanskog kantona. Sva ministarstva su zadužena da, o ovom zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, upoznaju sve ustanove, institucije, preduzeća i direkcije iz resorne nadležnosti.

Vlada je danas utvrdila osnovicu za obračun plaće za april budžetskim korisnicima u iznosu od 404 KM, kao i visinu naknade za ishranu za spomenuti mjesec u iznosu od 8 KM po izrađenom danu. Također Vlada je utvrdila i visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenicima zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora u budžetskoj 2018. godini u pojedinačnom iznosu 430,50 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija kojima se visina naknade za korištenje godišnjeg odmora utvrđuje na osnovu Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji BiH. Naknada će biti isplaćena u skladu sa raspoloživim sredstvima u dvije jednake rate.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara