Održana vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen prijedlog mjera za rješavanje problematike odlaska građana i mladih

Prema zaduženju Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada je danas utvrdila prijedlog Zaključka sa mjerama koje će doprinijeti rješavanju problematike odlaska građana i mladih sa područja Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument predvidio je da bi Ministarstvo kulture, sporta i mladih u Vladi Tuzlanskog kantona trebalo izraditi Strategiju za mlade na području Tuzlanskog kantona koja će, između ostalog, kao ciljeve imati „sprečavanje“ odlaska mladih i obezbjeđivanje radnih mjesta za mlade, donijeti Strategiju razvoja sporta sa jasnim smjernicama za plansko ulaganje u sportsku infrastrukturu, realizovati programe promocije uspješnih mladih ljudi u zajednici, te  Formirati fond za stambeno zbrinjavanje mladih. Ministarstvo obrazovanja i nauke bi trebalo uskladiti obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada, te raditi na unapređenju kvaliteta nastavnih planova i programa i nastavnog rada u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama, uskladiti upisnu politiku sa potrebama tržišta rada i uvesti moratorij na prijem novih studenata na fakultete za čijim stručnim kadrom ne postoji potreba na tržištu rada, povećati fond časova praktične nastave u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama, te propisima osigurati zaposlenje ili prednost pri zapošljavanju zlatnim i srebrnim studentima u javnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona bi trebalo ubrzati proceduru donošenja Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava kojim se od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava oslobađaju mladi bračni parovi, starosti do 30 godina, u slučaju prijenosa vlasništva na nepokretnostima do 70 m2 površine koja služi za stanovanje, kada je kupac mladi bračni par koji prvi puta rješava svoje stambeno pitanje. Od Ministarstva privrede se očekuje formiranje fondova za razvoj i poticanje omladinskog poduzetništva, definisanje i implementacija programa poticaja za mala i srednja preduzeća kojima bi se potaklo zapošljavanje mladih ljudi u ovim privrednim subjektima, a ovim Zaključkom predviđene su još i mjere koje bi trebali poduzeti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo pravosuđa i uprave, te Parlament Federacije BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ekonomski savjet Federacije BiH, Jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sa biroima za zapošljavanje u jedinicama lokalne samouprave.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, na nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se u Mišljenju navodi, nacrt Zakona predstavlja dobru polaznu osnovu, posebno s aspekta omogućavanja registracije ugostiteljske, kao dopunske djelatnosti, ali je predloženi tekst ipak je potrebno dodatno doraditi kako ne bi ostale praznine i nedorečenosti, a koje bi otežale kasniju primjenu zakonskih odredbi. Naime, nacrtom Zakona nisu jasno utvrđene nadležnosti pojedinih nivoa, u određenim oblastima, što može dovesti do konfuzije u procesu primjene i usporavanja reformskih procesa u ovoj oblasti. Opravdanje za ovakvo razmišljanje i ovakav stav Ministarstvo nalazi i u činjenici da je ugostiteljstvo, samo po sebi, podložno pojavi „rada na crno“ i „sive ekonomije“, navodi se u Mišljenju, koje će biti upućeno Skupštini TK na dalje postupanje.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara