Održana sjednica Kolegija Skupštine TK

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je održana danas, 10.7.2018. godine, zakazana je 55. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

  1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera zakazana je za utorak, 17.7.2018. godine, u 10 sati, a održat će se u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Na sjednici će biti razmatrane dvije tačke: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona  broj: 02/1-27-17220-1/18 od 3.7.2018. godine o prihvatanju prijedloga JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekta, i Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlasnkog kantona za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu.

aktuelno.ba / Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Komentari

Komentara